Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Solbackeskolan

  F-6
  205
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  77%
  Data saknas
  Högt
  93%
  För få svarande
  Medel
  14,5
  Medel
  12,1
  Medel
  12,0
  För få svarande
  Medel
  14,5
  Medel
  12,4
  Högt
  12,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat