Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Talldungeskolan

  F-3
  243
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  70%
  Medel
  94%
  Medel
  69%
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat