Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Taubeskolan

  F-6
  277
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  70%
  Medel
  92%
  Data saknas
  Medel
  13,3
  Medel
  16,1
  Medel
  9,8
  Data saknas
  Medel
  13,6
  Medel
  13,7
  Lågt
  9,6
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat