Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  The English School Gothenburg

  F-9
  381
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  95%
  Högt
  99%
  Högt
  93%
  För få svarande
  Medel
  19,6
  Medel
  14,4
  Medel
  12,6
  Lågt
  11,8
  Högt
  19,4
  Medel
  13,2
  Högt
  11,7
  Högt
  274,3
  Medel
  86%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  14,8
  Högt
  16,8
  Högt
  15,0
  Högt
  18,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat