Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  The English School Gothenburg

  F-9
  381
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  Högt
  99%
  Medel
  82%
  Medel
  14,5
  Medel
  19,1
  Medel
  14,1
  Medel
  11,8
  Lågt
  12,1
  Högt
  18,6
  Medel
  13,8
  Högt
  11,0
  Högt
  270,7
  Medel
  83%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  12,4
  Högt
  16,8
  Högt
  13,8
  Högt
  19,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat