Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  The English School Gothenburg

  F-9
  381
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  94%
  Medel
  96%
  Medel
  71%
  Medel
  15,8
  Medel
  19,2
  Medel
  13,4
  Medel
  10,5
  Högt
  16,3
  Högt
  18,8
  Medel
  13,2
  Högt
  10,8
  Högt
  299,1
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  15,9
  Högt
  18,3
  Högt
  16,0
  Högt
  19,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat