Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Toleredsskolan 7-9

  7-9
  292
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  206,1
  Lågt
  63%
  Medel
  79%
  Lågt
  68%
  Lågt
  75%
  Lågt
  78%
  Medel
  11,4
  Lågt
  10,1
  För få svarande
  Medel
  14,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat