Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Toleredsskolan 7-9

  7-9
  292
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  207,6
  Lågt
  67%
  Lågt
  79%
  Lågt
  70%
  Lågt
  77%
  Lågt
  78%
  Medel
  9,4
  Lågt
  12,2
  För få svarande
  Lågt
  13,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat