Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Torpaskolan

  F-9
  459
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Medel
  95%
  Lågt
  56%
  Medel
  11,0
  Medel
  13,5
  Medel
  12,7
  För få svarande
  Lågt
  11,3
  Medel
  13,4
  Medel
  12,0
  För få svarande
  Lågt
  196,5
  Lågt
  61%
  Lågt
  76%
  Lågt
  65%
  Lågt
  71%
  Lågt
  74%
  Lågt
  9,9
  Medel
  13,0
  För få svarande
  Medel
  15,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat