Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Torpaskolan

  F-9
  459
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Lågt
  89%
  För få svarande
  Medel
  12,8
  Medel
  15,1
  Medel
  13,2
  För få svarande
  Medel
  13,4
  Högt
  15,2
  Högt
  14,8
  För få svarande
  Medel
  211,1
  Medel
  85%
  Medel
  87%
  Medel
  87%
  Medel
  87%
  Medel
  87%
  Medel
  12,3
  Data saknas
  Data saknas
  Högt
  16,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat