Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Tynneredsskolan

  7-9
  141
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  194,4
  Lågt
  47%
  Lågt
  65%
  Lågt
  55%
  Lågt
  66%
  Lågt
  68%
  Lågt
  9,8
  För få svarande
  Högt
  11,9
  Lågt
  13,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat