Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Utmarksskolan

  4-9
  374
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  9,1
  Medel
  12,6
  Medel
  6,8
  Medel
  3,6
  Lågt
  9,0
  Lågt
  9,8
  Lågt
  8,9
  Lågt
  5,5
  Lågt
  146,9
  Lågt
  38%
  Lågt
  46%
  Lågt
  40%
  Lågt
  44%
  Lågt
  45%
  Lågt
  8,3
  Lågt
  11,3
  Lågt
  4,9
  Lågt
  13,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat