Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vättleskolan 4-9

  4-9
  297
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  5,4
  Medel
  9,0
  Medel
  7,2
  Medel
  3,8
  Lågt
  8,3
  Lågt
  9,4
  Lågt
  7,0
  Medel
  6,8
  Lågt
  165,6
  Lågt
  31%
  Lågt
  34%
  Lågt
  42%
  Lågt
  42%
  Lågt
  42%
  Lågt
  6,3
  För få svarande
  Lågt
  4,9
  Lågt
  6,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat