Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vättnedalsskolan

  F-6
  275
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  58%
  Lågt
  78%
  Medel
  68%
  Medel
  15,2
  Medel
  15,4
  Medel
  12,7
  Medel
  10,3
  Högt
  16,4
  Medel
  14,6
  Medel
  12,9
  Högt
  10,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat