Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vättnedalsskolan

  F-6
  275
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  79%
  För få svarande
  Högt
  96%
  Medel
  17,2
  Medel
  11,9
  Medel
  13,7
  Medel
  5,5
  Medel
  13,4
  Lågt
  11,9
  Lågt
  11,6
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat