Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Victoriaskolan

  F-9
  452
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  90%
  Medel
  95%
  Data saknas
  Medel
  13,1
  Medel
  16,4
  Medel
  13,1
  Data saknas
  Medel
  13,2
  Högt
  16,2
  Medel
  13,6
  Data saknas
  Högt
  250,1
  Medel
  82%
  Högt
  100%
  Medel
  84%
  Medel
  89%
  Högt
  100%
  Högt
  13,5
  Medel
  13,1
  Data saknas
  Högt
  17,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat