Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vittra Kronhusparken

  F-9
  401
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Lågt
  81%
  Data saknas
  Medel
  9,0
  Medel
  13,5
  Medel
  9,3
  För få svarande
  Lågt
  10,3
  Medel
  13,7
  Lågt
  10,6
  Data saknas
  Medel
  234,4
  Medel
  77%
  Medel
  88%
  Medel
  81%
  Medel
  84%
  Medel
  84%
  Medel
  11,2
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  15,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat