Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vittra Kronhusparken

  F-9
  401
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  76%
  Lågt
  86%
  För få svarande
  Medel
  12,6
  Medel
  14,8
  Medel
  10,8
  Data saknas
  Medel
  13,5
  Medel
  14,8
  Lågt
  11,6
  Data saknas
  Medel
  244,6
  Medel
  87%
  Högt
  100%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Medel
  12,0
  Medel
  14,4
  För få svarande
  Medel
  16,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat