Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gullstensskolan åk 7-9

  7-9
  181
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  177,7
  Lågt
  58%
  Lågt
  63%
  Lågt
  65%
  Lågt
  65%
  Lågt
  67%
  Lågt
  9,4
  Lågt
  11,0
  Lågt
  3,8
  Lågt
  11,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat