Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Rävlandaskolan

  4-9
  243
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  11,1
  Medel
  14,5
  Medel
  11,1
  För få svarande
  Lågt
  10,4
  Medel
  13,8
  Lågt
  11,3
  För få svarande
  Medel
  207,4
  Medel
  67%
  Medel
  78%
  Medel
  74%
  Medel
  74%
  Medel
  78%
  Medel
  10,9
  Medel
  13,0
  För få svarande
  Medel
  14,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat