Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Altorpskolan

  7-9
  305
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  227,3
  Medel
  80%
  Medel
  86%
  Medel
  82%
  Medel
  84%
  Medel
  84%
  Medel
  11,8
  Medel
  13,7
  För få svarande
  Lågt
  13,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat