Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Guldkroksskolan F-6B

  F-6
  154
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  85%
  Medel
  94%
  För få svarande
  Medel
  12,7
  Medel
  13,2
  Medel
  11,6
  Data saknas
  Medel
  12,7
  Medel
  13,3
  Medel
  11,8
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat