Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Friskolan i Kärna

  F-9
  180
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  79%
  Medel
  94%
  Data saknas
  Medel
  14,8
  Medel
  15,2
  Medel
  13,0
  Data saknas
  Högt
  15,0
  Högt
  15,3
  Högt
  14,5
  Data saknas
  Högt
  250,8
  Högt
  97%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  13,4
  Medel
  14,7
  Data saknas
  Medel
  15,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat