Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Montessoriskolan Älvkullen

  F-9
  115
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  55%
  Lågt
  36%
  Data saknas
  För få svarande
  För få svarande
  För få svarande
  Data saknas
  Medel
  13,0
  Lågt
  12,7
  Medel
  12,5
  Data saknas
  Högt
  268,2
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Medel
  13,0
  Högt
  16,3
  Data saknas
  Högt
  17,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat