Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Thorildskolan

  7-9
  430
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  228,6
  Medel
  87%
  Medel
  94%
  Medel
  93%
  Medel
  92%
  Medel
  94%
  Medel
  9,9
  Medel
  12,9
  Högt
  12,7
  Medel
  15,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat