Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Lekstorpsskolan

  F-9
  283
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  82%
  Lågt
  87%
  För få svarande
  Medel
  13,3
  Medel
  13,9
  Medel
  8,1
  Data saknas
  Högt
  14,5
  Medel
  12,7
  Medel
  11,7
  Data saknas
  Medel
  233,3
  Medel
  87%
  Högt
  100%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  100%
  Lågt
  7,3
  Medel
  13,1
  Data saknas
  Medel
  14,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat