Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ljungviksskolan skolenhet A

  F-3, 8-9
  280
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  92%
  Medel
  97%
  För få svarande
  Lågt
  204,6
  Medel
  69%
  Medel
  78%
  Lågt
  75%
  Lågt
  75%
  Lågt
  75%
  Lågt
  10,5
  Lågt
  11,0
  Data saknas
  Medel
  14,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat