Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ljungviksskolan skolenhet A

  F-3, 8-9
  280
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Medel
  96%
  Data saknas
  Medel
  211,8
  Medel
  77%
  Medel
  89%
  Medel
  83%
  Medel
  87%
  Medel
  87%
  Högt
  12,7
  Lågt
  12,0
  För få svarande
  Högt
  16,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat