Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Röselidsskolan skolenhet B

  F-9
  245
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  85%
  Medel
  98%
  Data saknas
  Medel
  13,1
  Medel
  14,2
  Medel
  11,7
  För få svarande
  Medel
  13,1
  Medel
  13,5
  Lågt
  10,9
  För få svarande
  Medel
  220,7
  Medel
  77%
  Medel
  86%
  Medel
  79%
  Medel
  84%
  Medel
  88%
  Lågt
  10,5
  Medel
  13,3
  För få svarande
  Medel
  14,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat