Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Röselidsskolan skolenhet B

  F-9
  245
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Lågt
  88%
  Data saknas
  Medel
  13,4
  Medel
  13,6
  Medel
  11,6
  Data saknas
  Lågt
  12,6
  Lågt
  12,3
  Lågt
  11,4
  Data saknas
  Medel
  212,2
  Medel
  82%
  Högt
  100%
  Medel
  90%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Lågt
  8,5
  Lågt
  11,9
  För få svarande
  Lågt
  14,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat