Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fredriksdalskolan

  7-9
  337
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  195,9
  Lågt
  54%
  Lågt
  72%
  Medel
  78%
  Lågt
  75%
  Lågt
  80%
  Medel
  11,5
  Lågt
  10,9
  För få svarande
  Lågt
  14,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat