Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Månesköldskolan

  F-6
  293
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  97%
  Data saknas
  Högt
  98%
  Medel
  16,0
  Medel
  16,8
  Medel
  13,5
  För få svarande
  Högt
  14,6
  Högt
  16,0
  Medel
  13,6
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat