Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Östbyskolan

  F-6
  133
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  69%
  Lågt
  71%
  För få svarande
  Medel
  13,3
  Medel
  11,0
  Medel
  7,8
  Medel
  9,0
  Medel
  12,7
  Lågt
  9,1
  Lågt
  8,0
  Medel
  7,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat