Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Wennerbergskolan

  F-6
  187
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  82%
  Lågt
  88%
  För få svarande
  Medel
  10,9
  Medel
  16,1
  Medel
  12,0
  För få svarande
  Medel
  14,4
  Högt
  15,5
  Medel
  12,7
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat