Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Wennerbergskolan

  F-6
  187
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  75%
  Lågt
  90%
  För få svarande
  Medel
  12,8
  Medel
  15,9
  Medel
  15,1
  Medel
  5,5
  Medel
  12,8
  Högt
  15,2
  Högt
  14,6
  Medel
  7,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat