Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Mariedalsskolan

  F-6
  325
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  Lågt
  91%
  För få svarande
  Medel
  12,7
  Medel
  14,0
  Medel
  12,6
  För få svarande
  Medel
  12,8
  Medel
  13,5
  Medel
  13,5
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat