Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Högelidsskolan F-6

  F-6
  297
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  97%
  Högt
  98%
  För få svarande
  Medel
  11,5
  Medel
  13,5
  Medel
  13,0
  För få svarande
  Lågt
  12,4
  Lågt
  12,6
  Medel
  12,8
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat