Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Tunaholmsskolan

  7-9
  298
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  206,5
  Lågt
  67%
  Medel
  77%
  Medel
  74%
  Medel
  77%
  Medel
  77%
  Lågt
  9,1
  Medel
  12,8
  Lågt
  4,7
  Lågt
  13,7
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat