Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ängskolan

  7-9
  393
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  222,3
  Medel
  72%
  Medel
  86%
  Medel
  79%
  Medel
  84%
  Medel
  85%
  Medel
  11,8
  Medel
  13,9
  För få svarande
  Medel
  14,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat