Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Ängskolan

  7-9
  393
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  206,8
  Lågt
  63%
  Medel
  78%
  Lågt
  72%
  Lågt
  69%
  Lågt
  74%
  Medel
  11,1
  Medel
  13,7
  Lågt
  4,9
  Medel
  14,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat