Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fritslaskolan

  F-9
  353
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  61%
  Lågt
  84%
  För få svarande
  Medel
  12,7
  Medel
  14,4
  Medel
  11,6
  För få svarande
  Lågt
  11,7
  Medel
  13,3
  Medel
  12,7
  För få svarande
  Högt
  248,1
  Medel
  77%
  Medel
  86%
  Medel
  83%
  Medel
  80%
  Medel
  86%
  Medel
  12,2
  Medel
  13,9
  Data saknas
  Högt
  16,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat