Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Fritslaskolan

  F-9
  353
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Medel
  91%
  För få svarande
  Medel
  10,9
  Medel
  14,6
  Medel
  9,4
  För få svarande
  Lågt
  10,8
  Medel
  12,9
  Lågt
  10,5
  För få svarande
  Medel
  225,6
  Lågt
  68%
  Lågt
  79%
  Lågt
  77%
  Lågt
  77%
  Lågt
  79%
  Medel
  11,1
  Högt
  15,0
  För få svarande
  Medel
  15,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat