Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sätilaskolan 7-9

  7-9
  208
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  224,8
  Medel
  84%
  Medel
  92%
  Medel
  92%
  Medel
  90%
  Medel
  92%
  Medel
  11,1
  Högt
  14,9
  Data saknas
  Högt
  16,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat