Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nordalsskolan

  F-6
  285
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  84%
  Lågt
  90%
  För få svarande
  Medel
  11,4
  Medel
  12,3
  Medel
  9,2
  Medel
  6,6
  Lågt
  11,8
  Lågt
  11,5
  Lågt
  10,7
  Medel
  8,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat