Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Nordalsskolan

  F-6
  285
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  83%
  Lågt
  83%
  Data saknas
  Medel
  10,5
  Medel
  10,4
  Medel
  9,0
  För få svarande
  Lågt
  11,3
  Lågt
  10,8
  Lågt
  9,0
  Lågt
  5,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat