Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Rådaskolan

  7-9
  294
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  198,0
  Lågt
  62%
  Lågt
  74%
  Lågt
  70%
  Lågt
  68%
  Lågt
  75%
  Medel
  11,1
  Lågt
  12,1
  Lågt
  ,8
  Medel
  14,5
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat