Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hallenskolan

  F-9
  416
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  77%
  Medel
  92%
  Data saknas
  Medel
  15,1
  Medel
  16,5
  Medel
  12,6
  Data saknas
  Högt
  14,9
  Högt
  16,2
  Högt
  14,1
  Data saknas
  Medel
  236,9
  Medel
  71%
  Lågt
  75%
  Medel
  75%
  Medel
  75%
  Lågt
  75%
  Lågt
  6,8
  För få svarande
  För få svarande
  Medel
  14,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat