Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Hallenskolan

  F-9
  416
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  Medel
  94%
  För få svarande
  Medel
  14,4
  Medel
  17,2
  Medel
  13,5
  Data saknas
  Högt
  14,6
  Högt
  15,8
  Högt
  14,2
  Data saknas
  Högt
  269,0
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Högt
  13,9
  Högt
  15,7
  Data saknas
  Högt
  17,2
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat