Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Katrinebergsskolan

  F-9
  288
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  80%
  Lågt
  83%
  Data saknas
  Medel
  10,1
  Medel
  12,0
  Medel
  9,2
  Data saknas
  Lågt
  10,1
  Lågt
  11,8
  Medel
  11,9
  Data saknas
  Lågt
  186,9
  Lågt
  59%
  Lågt
  72%
  Lågt
  70%
  Lågt
  72%
  Lågt
  72%
  Lågt
  7,9
  Medel
  13,5
  För få svarande
  Medel
  14,9
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat