Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Katrinebergsskolan

  F-9
  288
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Data saknas
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  10,6
  Medel
  14,6
  Medel
  13,6
  För få svarande
  Medel
  13,6
  Lågt
  12,6
  Medel
  13,0
  För få svarande
  Lågt
  200,3
  Lågt
  54%
  Medel
  80%
  Lågt
  62%
  Lågt
  68%
  Lågt
  77%
  Medel
  12,9
  Medel
  13,2
  För få svarande
  Lågt
  14,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat