Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Sinntorpsskolan 4-9

  4-9
  392
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  11,5
  Medel
  14,2
  Medel
  13,0
  För få svarande
  Medel
  12,9
  Medel
  14,1
  Medel
  13,1
  För få svarande
  Medel
  240,7
  Medel
  83%
  Medel
  90%
  Medel
  88%
  Medel
  89%
  Medel
  90%
  Högt
  12,6
  För få svarande
  Data saknas
  Högt
  16,4
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat