Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Växthuset

  F-9
  286
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2017)
  Uppnått ämnesmål (2017)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  74%
  Lågt
  78%
  Data saknas
  Medel
  11,3
  Medel
  12,6
  Medel
  9,7
  Data saknas
  Lågt
  11,6
  Lågt
  12,2
  Medel
  12,3
  Data saknas
  Medel
  233,8
  Medel
  85%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Högt
  95%
  Lågt
  9,1
  Lågt
  11,3
  Data saknas
  Medel
  15,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat