Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Växthuset

  F-9
  286
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  13%
  Lågt
  11%
  Data saknas
  Medel
  12,3
  Medel
  13,0
  Medel
  9,5
  Data saknas
  Lågt
  12,5
  Lågt
  11,7
  Lågt
  11,1
  Data saknas
  Medel
  215,2
  Medel
  73%
  Lågt
  77%
  Lågt
  77%
  Lågt
  73%
  Lågt
  77%
  Medel
  9,4
  Medel
  13,2
  För få svarande
  Lågt
  14,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat