Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Växthuset

  F-9
  286
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  84%
  Lågt
  82%
  Data saknas
  Medel
  15,7
  Medel
  15,8
  Medel
  12,6
  Data saknas
  Högt
  15,2
  Medel
  13,3
  Medel
  12,5
  Data saknas
  Medel
  229,4
  Medel
  81%
  Medel
  90%
  Medel
  90%
  Medel
  88%
  Medel
  90%
  Lågt
  9,7
  Medel
  12,9
  Data saknas
  Medel
  15,0
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat