Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Centrumskolan

  F-6
  142
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  78%
  Lågt
  72%
  Data saknas
  Medel
  9,3
  Medel
  12,5
  Medel
  12,1
  Data saknas
  Lågt
  10,0
  Lågt
  11,3
  Lågt
  10,7
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat