Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Betelskolan

  F-9
  146
  Fristående
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  87%
  Medel
  97%
  Data saknas
  Medel
  10,4
  Medel
  13,1
  Medel
  8,9
  Data saknas
  Lågt
  11,0
  Lågt
  12,7
  Lågt
  10,6
  Data saknas
  Medel
  214,3
  Medel
  68%
  Högt
  100%
  Lågt
  72%
  Data saknas
  Data saknas
  Medel
  12,9
  Lågt
  11,7
  Data saknas
  Lågt
  12,1
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat