Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Henåns skola 4-6

  4-6
  109
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  10,9
  Medel
  14,5
  Medel
  12,7
  För få svarande
  Lågt
  12,3
  Medel
  14,2
  Medel
  13,5
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat