Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Öjersjö Brunn skola 4-9

  4-9
  252
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 9

  Meritvärde (2015)
  Uppnått ämnesmål (2015)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  12,9
  Medel
  10,8
  Medel
  9,6
  Data saknas
  Lågt
  12,1
  Lågt
  11,9
  Lågt
  9,6
  Data saknas
  Högt
  242,0
  Medel
  85%
  Högt
  100%
  Medel
  92%
  Medel
  92%
  Högt
  100%
  Medel
  11,2
  Medel
  12,8
  Data saknas
  Medel
  15,8
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat