Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Vallhamra skola 1-6

  1, 4-6
  312
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  13,8
  Medel
  16,4
  Medel
  13,9
  För få svarande
  Medel
  13,5
  Medel
  14,9
  Medel
  12,5
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat