Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Gällkvistskolan

  F-6
  298
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  76%
  Lågt
  88%
  För få svarande
  Medel
  11,4
  Medel
  15,2
  Medel
  8,4
  För få svarande
  Lågt
  10,3
  Lågt
  10,3
  Lågt
  8,7
  Lågt
  1,6
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat