Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Mariebergsskolan

  F-6
  302
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  Medel
  94%
  Högt
  97%
  Medel
  13,1
  Medel
  14,0
  Medel
  11,0
  Medel
  10,2
  Medel
  13,4
  Lågt
  12,5
  Medel
  11,5
  Medel
  8,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat