Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Helenaskolan 857

  8-9
  339
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 9

  Meritvärde (2016)
  Uppnått ämnesmål (2016)
  Yrkesföreberedande program
  Naturvetenskaps- och teknikprogram
  Ekonomi-, humanistiska- och samhällsvetenskapsprogrammen
  Estetiskt program
  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk
  Engelska

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  210,8
  Medel
  68%
  Lågt
  76%
  Medel
  78%
  Medel
  82%
  Medel
  82%
  Medel
  11,4
  Medel
  13,3
  Medel
  8,8
  Medel
  14,3
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat