Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Lerdala skola

  F-6
  120
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Lågt
  82%
  Lågt
  90%
  För få svarande
  Medel
  15,8
  Medel
  15,5
  Medel
  15,8
  För få svarande
  Högt
  15,1
  Högt
  15,4
  Högt
  14,2
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat