Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Lerdala skola

  F-6
  120
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  88%
  Data saknas
  Högt
  90%
  Medel
  15,7
  Medel
  17,2
  Medel
  16,3
  För få svarande
  Högt
  15,2
  Högt
  17,2
  Högt
  15,1
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat