Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Lundenskolan 850

  F-6
  258
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  85%
  Medel
  96%
  För få svarande
  Medel
  11,6
  Medel
  14,4
  Medel
  11,5
  För få svarande
  Lågt
  12,2
  Medel
  14,1
  Medel
  13,0
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat