Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Svärtagårdsskolan

  F-6
  119
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Högt
  100%
  Högt
  100%
  Data saknas
  Medel
  14,3
  Medel
  16,4
  Medel
  11,4
  För få svarande
  Medel
  14,1
  Högt
  16,8
  Medel
  13,8
  Data saknas
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat