Grundskolekvalitet
Jämförelser
0

  Välj minst två skolor för att kunna jämföra.

  Jämför

  Tidanskolan

  F-6
  155
  Kommunal
  Jämför

  Årskurs 3

  Matematik
  Svenska
  Svenska som andraspråk

  Årskurs 6

  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk
  Svenska
  Engelska
  Matematik
  Svenska som andraspråk

   

  Undervisning
  Studiemiljö
  Nöjdhet
  Medel
  89%
  För få svarande
  För få svarande
  Medel
  10,3
  Medel
  11,1
  Medel
  7,5
  För få svarande
  Lågt
  10,7
  Lågt
  10,1
  Lågt
  8,1
  För få svarande
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat
  Inväntar resultat